Messil osalemise info

2024a. messil osalemiseks võtke ühendust:

Kristo Herzmann
Tel: 50 44 059
E-post: kristo@meremess.ee

Lisamaterjalid:
Tallinna Ettevõtlusameti messitoetus
Rendimööbli pildid ja hinnad

Meremess on ideaalne paik, kus tutvustada suurele inimgrupile oma tooteid ja teenuseid, saada juurde hulgaliselt kliente, tegeleda aktiivselt müügiga ning leida uusi kontakte nii klientide kui ka koostööpartnerite hulgas.

Messile on oodatud kõik firmad, kelle tegevusvaldkonnaks on:

* erinevate veesõidukite ja mototehnika jae- ja hulgimüük, hooldus ja remont
* merevarustus
* mootorid ja lisaseadmed
* mereelektroonika
* väikelaevaehitus
* navigatsioonivahendid
* mereohutus- ja päästevahendid
* väikesadamad
* sadama-, paadi- ja ujumissillad
* paadi- ja jetihaagised
* meremärgid ja –kaardid

* jahtide, kaatrite ja paatide rent
* veemotosport ja –varustus
* mereturism
* kalapüügi- ja matkavarustus
* riigiasutused
* väikelaevajuhi koolitus, purjetamiskursused
* ajakirjad ja erialakirjandus
* finants- ja kindlustustooted
* surfivarustus
* sukeldumisklubid
* aktiivne puhkus, elamusturism

* sport ja ekstreemsport
* matkamine ja matkavarustus
* vaba aja veetmise vahendid ja võimalused
* spordiklubid
* innovatiivsed seadmed – droonid, liikumisvahendid
* foto- ja videotehnika
* elamusturism ja aktiivne puhkus

Toimumise aeg ja koht

Toimumise aeg: 8.-10. märts 2024
Toimumise koht: Eesti Näituste messikeskus, Tallinn, Pirita tee 28

Meremess on avatud:
8. märtsil 2024         kl 10.00 – 19.00
9. märtsil 2024         kl 10.00 – 19.00
10. märtsil 2024         kl 10.00 – 16.00

OSALEMINE
Messil osalemiseks palume kontakteeruda messi projektijuhiga hiljemalt 2. veebruariks 2024. a.

LISATEENUSED
Tellimused messiteenustele vormistatakse projektijuhiga hiljemalt 23. veebruariks 2024.a. Hilisemad tellimused täidame võimaluse korral.

8 põhjust, miks tulla messile:

1. Hea müügikeskkond – 10 000 potensiaalset klienti;
2. Uute äripartnerite leidmine;
3. Vahetu kontakt klientidega;
4. Messikülastajad on kõrge ostuvalmidusega, avatud pakutavale infole ja valmis looma kontakte;
5. Enda eksponeerimine teiste oma-ala tegijate keskel;
6. Üle-eestiline meediakajastus;
7. Suurepärane koht uute ideede hankimiseks;
8. Otsekontakt on kõige kindlam tee oma tootevaliku tutvustamiseks, klientuuri suurendamiseks ja kinnistamiseks.

Ettevõttel, kes teostab messiboksi ülesehitustööd ise või kolmanda osapoole kaudu, tuleb ehitatava boksi joonised, elektriskeemid ja tarbitav elektrivõimsus kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 23. veebruariksEksponendil on keelatud ehitada kahe –või enamakorruselist messiboksi ja paigaldada reklaame nii, et need varjaksid teiste Eksponentide messibokse. Juhul kui Eksponent  ehitab oma messiboksi ise või kolmanda osapoole abiga, võib ta töödega alustada juba 7. märtsil.  Vajalik on eelnev kooskõlastus projektijuhiga.

AJAKAVA
Palun kooskõlastage paatide toomine ning väljavedu projektijuhiga, et logistika oleks sujuv ja mugav kõigi jaoks.
Messi ülesehitus:
6-7 märtsil 2024 09.00 – 20.00
8. märtsil 2024   09.00 – 10.00

Messijärgne väljaviimine:              
10. märtsil 2024
16.00 – 20.00
11. märtsil 2024 09.00 – 20.00

OSAVÕTUTASU
Messi tagastamatu osavõtutasu on 275 €. (Osavõtutasu katab Meremessi reklaamikulu)

NIMESILDID JA  MESSIKUTSED
Iga Eksponent saab Korraldajalt nimesilte vastavalt vajadusele.
Osalustasus sisaldub kuni 15 tasuta messikutset.

Kutsed toimetab Teieni projektijuht.
Täiendavalt ostetavad messikutsed maksavad 2 €
/ tk.
Messikülastajatele infolauda kutseid jätta ei ole võimalik, vabandame ebameeldivuste pärast.

PARKIMISKAARDID
Iga Eksponent saab korraldajalt 2 tasuta parkimiskaarti, mis kehtib kogu messiperioodi ajal ning võimaldab tasuta parkimise eksponentide parkimisalal messihalli linnapoolses parklas. Täiendavad perioodi parkimiskaardid maksavad  15 € / tk. Ühekordne sissesõit ja parkimine messikeskuse autoparklas  maksab 5 €.

EKSPONENDI MATERJALID
Nimesildid, parkimiskaardid ja muud materjalid ootavad Teid alates kolmapäevast 8. märtsist infolauas messihalli peasissepääsu juures. Parkimiskaarte kolmapäeval ja neljapäeval veel ei kontrollita, kuid rinnasildid tuleb koheselt kasutusele võtta, et tagada hallides vaid messiga seotud inimeste kohalviibimine.

Messihallide tühjad üldplaanid:
PDF: Kogu messikeskuse asendiplaan
PDF: C-halli ristlõige

C-halli parameetrid:
Fermideni 8m. Fermide vahel (messihalli kõrgus maast laeni) 10 m.

Sissepääsud:
C2 = H4,04 L5,8  ;  C5 = H4,75 L4,5

1. Messipinnal autode, kaubikute, busside, erisõidukite eksponeerimine ainult Korraldaja kirjalikul nõusolekul.

2.  Messihallides paiknevates boksides kasutatavate kujunduselementide ja  reklaamide maksimaalne kõrgus põrandast on  2,5 m.

3. Kõrgemad ehitised ja reklaamid on lubatud üksnes messihalli seintega külgnevates boksides. Kahe- või enamakorruseliste bokside projektid tuleb kooskõlastada Korraldajaga hiljemalt 30 päeva enne messi algust.

4. Kõrgendatud põrandatega alade ehitamine  boksi piires  on lubatud  minimaalselt 2 m  kaugusel  boksi  välispiirist.

Korraldaja vastutab tuleohutuse tagamise ja üldise korra eest messikeskuses. Eksponent on kohustatud järgima messikeskuses kehtestatud tule- ja tööohutusnõudeid ning messiperioodiks Korraldaja poolt kehtestatud tingimusi. Eksponent korraldab ise talle kuuluva vara kindlustamise. Korraldaja ei vastuta Eksponendile kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms  rikkumise või kadumise eest.

Eesti Näituste messikeskuses korraldatavate messide, näituste jm ürituste üldiste osavõtutingimuste kohaselt: ”Eksponent vastutab talle kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest kogu konkreetse näituse- või messiperioodi vältel. Eksponent otsustab oma eksponaatide ja muu vara kindlustamise konkreetsel näituse- või messiperioodil ning kannab vastutust materiaalsete väärtuste mittekindlustamise võimalike tagajärgede eest.” Eesti Näituste AS ei vastuta messil osalevatele firmadele kuuluvate eksponaatide, konstruktsioonide jms rikkumise või kadumise eest. Eesti Näituste AS palub firmade esindajail mitte saabuda messi eksponeerimis– ja demontaažipäevadel oma stendile pärast ja lahkuda oma stendilt enne eksponeerimis- ja demontaažipäevade ametlikke tööaegu ning messi tööpäevadel enne viimaste messikülastajate lahkumist paviljonist. Eesti Näituste AS palub messi tööpäeva lõppedes paigutada firmale kuuluvad sülearvutid, projektsioonitehnika ning väikesekogulised eksponaadid, meened jms stendil asuvasse suletavasse ruumi, võtta endaga kaasa või rakendada muud meetmed eelnimetatud eksponaatide ja töövahendite kadumise vältimiseks või andma eelnimetatud eksponaadid ja töövahendid üle Eesti Näituste ASi volitatud esindajale vastutavale hoiule. Eesti Näituste AS palub messi 3. tööpäeva lõppemisel tungivalt mitte lahkuda oma stendilt enne väikesekoguliste eksponaatide, töövahendite jm vara demonteerimist ja pakkimist ning meetmete rakendamist nende kadumise vältimiseks. Messi töövälisel ajal on paviljonides rakendatud valvesignalisatsioon ning selle korrasolekut ja funktsioneerimist jälgib öine mehitatud valve. Kõigist firmale tekitatud kahjujuhtumitest palub Eesti Näituste AS teavitada kirjalikult Eesti Näituste ASi juhtkonda. Eesti Näituste AS rõhutab, et firmadele kuuluvate eksponaatide, töövahendite jm vara säilimise, riknemise ja/või hävimise ennetamisel on otsustava tähtsusega koostöö Eesti Näituste ASi, turvafirma ja messil osalevate firmade vahel.

Arve messi osalustasu ja pinnaüüri kohta saadetakse Eksponendile välja pärast registreerumise kinnitamist. Täiendavalt tellitud teenuste ja boksiehituse eest tasumine toimub pärast messi tööperioodi lõppu. Messi  eksponeerimispäeval ja messi toimumise ajal tellitud lisateenustele kehtib 50 % hinnalisa.
Kui Eksponent ei ole tähtajaks tasunud osavõtumaksu ja pinnarendi arvet, kaotab ta õiguse reserveeritud pinnale. Arve tähtajaks tasumata jätmine Eksponendi poolt võrdsustatakse lepingu katkestamisega.

NB! Kõikidele hindadele, v.a perioodi- ja ühekordsete parkimiskaartide maksumus, lisandub käibemaks.

Messi osavõtumaks on tagastamatu. Eksponendil on õigus katkestada leping lisasanktsioone kandmata enne 8. veebruari 2024.a. Lepingu hilisema katkestamise puhul tuleb eksponendil tasuda 100% messipinna ja –boksi üürist.  Lepingu katkestamisest tuleb Korraldajale teatada kirjalikult.

Lugupidamisega,

Kristo Herzmann
Projektijuht
Tel: 5044 059
E-post: kristo@meremess.ee

Eesti Paat OÜ
Kloostri tee 6a, 11911 Tallinn

Eesti Näituste AS
Pirita tee 28, 10127 Tallinn